Red Rhino Crushers


VI HAR AVSLUTTET AKTIV FORVALTNING AV RED RHINO CRUSHERS. VI KAN BIDRA MED RESERVEDELER OG FORMIDLE KONTAKT MED FABRIKKEN FOR HANDEL.

RRCRed Rhino Crushers.

Knuse & sikteverk designet og konstruert i Storbritannia. Tilpasset for det stadig økende behovet for resirkulering.
Mindre og mobile verk som gir nye muligheter der hvor det før ikke var andre alternativer enn massetransport.

Red Rhino Screener

Dimensjoner under transport: L x B x H – 4,29m x 1,88m x 2,39m     –    Dimensjoner i drift: L x B x H – 5,58m x 3,31m x 2,19m
18,5kW motor med et dieselforbruk på ca 4 liter per time.

Modelloversikt:

RR sikteverk

RR 2000

RR 3000

RR 4000

RR 5000

RR 7000

RR 7000plus