Octowood

Vi fører stolper og slaner fra Octowood AB. Gjerdestolper av sentvoksenden nord-Svensk furu.
Cu. Imp. i klasse NTR A. Frie for krom og arsen. 20 års avskrivningstid.

Porter og hengsler fra Jackson